ព័ត៌មាន

ពិធីចុះអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នារវាង វិទ្យាស្ថានបណ្តុះបណ្តាលពាណិជ្ជកម្មនិងស្រាវជ្រាវ ជាមួយនឹងមជ្ឈមណ្ឌលសម្រាប់ជំរុញការនាំចូលពីប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ (CBI) នៃប្រទេសហូឡង់

ឯកឧត្ដម ប៉ាន សូរស័ក្ដិ ចូលរួមអម សម្តេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងសុន្ទរកថាគន្លឹះ និងបើកវេទិកាជាន់ខ្ពស់ស្តីពីកិច្ចព្រមព្រៀងភាពជាដៃគូសេដ្ឋកិច្ចគ្រប់ជ្រុងជ្រោយតំបន់ (អាសិប)