ឯកឧត្តម តាត ពុធសូដារី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម អនុញ្ញាតជូន បេក្ខជន បេក្ខនារី ជ័យលាភីអាហារូបករណ៍របស់សាលាគោលនយោបាយសាធារណៈលីក្វាន់យូ នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរី ចូលជួបសម្តែងការគួសម

Share on facebook
Share on twitter
Share on email
Share on telegram

ឯកឧត្តម តាត ពុធសូដារី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម អនុញ្ញាតជូន បេក្ខជន បេក្ខនារី ជ័យលាភីអាហារូបករណ៍របស់សាលាគោលនយោបាយសាធារណៈលីក្វាន់យូ នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរី ចូលជួបសម្តែងការគួសម

(ភ្នំពេញ)៖ នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ នៅទីស្តីការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម ឯកឧត្តម តាត ពុធសូដារី រដ្ឋលេខាធិការក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម និងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ លោកជំទាវ ចម និម្មល រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម បានអនុញ្ញាតជូន បេក្ខជន បេក្ខនារី ជ័យលាភីអាហារូបករណ៍របស់សាលាគោលនយោបាយសាធារណៈលីក្វាន់យូ នៃសាកលវិទ្យាល័យជាតិសិង្ហបុរី សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា ២០២៤-២០២៦ ចំនួន៥រូប ចូលជួបសម្តែងការគួសម និងទទួលអនុសាសន៍ណែនាំ។

His Excellency TAT Puthsodary, Secretary of State of Commerce, and high representative of​  Her Excellency CHAM Nimul, Minister of Commerce, received  a courtesy call​ from the 5 Lee Kuan Yew School of Public Policy​ of the Singaporean National University ’s awardees for academic years  2024-2025.

(Phnom Penh): On the morning of Monday, 17 June  2024,  at the Ministry of Commerce, His Excellency TAT Puthsodary, Secretary of State of Commerce, and high representative of​  Her Excellency CHAM Nimul, Minister of Commerce, received  a courtesy call​ from the 5 Lee Kuan Yew School of Public Policy​ of the Singaporean National University ’s awardees for academic years  2024-2025 to receive advice.